• تماس با رئیس اداره

نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی جوادی مقدم ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان 

شماره تماس : 03155579735 /    4-03155579731 داخلی 20 

رایانامه:javadi1348@yahoo.com

آدرس پورتال اداره:www.kashan.farhang.gov.ir

رایانامه اداره:kashan@farhang.gov.ir