تماس با رئیس اداره

نام و نام خانوادگی :  میثم نمکی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان 


شماره تماس : 4-03155579731 داخلی 20 و 21 

آدرس پورتال اداره:www.kashan.farhang.gov.ir

رایانامه اداره:kashan@farhang.gov.ir