ارتباط با کارشناسان و مسئولین

چارت سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان


 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شاغل

 

 

عنوان

پست سازمانی

 

شماره تلفن تماس اداره

55579731

دورنگار

55579730

 

 

 

 

 

 

 

تصویر

 

 

 

 

 1

 

 میثم نمکی

 
 ریاست اداره 
داخلی 20
   
نمکی

 

 

 

 

 

 2

حسین معافی

معاون فرهنگی و رسانه

داخلی 18

 

 
معافی  

 

 

3

محمد نظافتی

معاون هنری سینمایی

داخلی 17

 

 
نظافتی

 

 

4

علی  قنبری کاشانی

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی /  کارشناس امور موسسات فرهنگی قرآنی

داخلی 19

 

همکاران اداره

 

 

 

 

5

محسن استرکی

مسئول ثبت آگهی های دولتی / کارشناس فناوری اطلاعات

داخلی 30

 

 همکاران اداره


 

 

 6

مهدی علیزاده نیاسر

مسئول امور مالی / کارپردازی/ امین اموال

داخلی 15

 

 همکاران اداره


 

 

 

 

7

مجید رحمتی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

داخلی 14

 

همکاران اداره

 

 

 

 

 

8

جعفر صادقپورفرد

کارشناس مسئول امور کانون های فرهنگی هنری مساجد کاشان

داخلی 23

 

همکاران اداره

 

 

 

 

9

نرجس سادات نوابی قمصری

کارشناس مطبوعات و تبلیغات

داخلی 13

 

همکاران اداره

 

 

 

 

10

انسیه  شعبانی تبار

کارشناس کتاب و نشر 

داخلی 28

 

همکاران اداره

 

 

 

 

 

11

 

محمد مهدی  صباغی

کارشناس امور فرهنگی/ بیمه هنرمندان/ امورآموزش و مراکز مهارتی/ امور چاپخانه ها

داخلی 25

 

همکاران اداره

 

 

 

12

خانم مهدیه رضی کارشناس امور ادارای / مسئول سامانه آمار /کارشناس موسسات فرهنگی هنری داخلی 16    رضی

 

 

 

13

 خانم مهزاد صابری   کارشناس امور هنری / مسئول رسیدگی به امور آموزشگاه های آزاد هنری   داخلی 26
   
صابری

 

 

14

سید علیرضا طباطبایی عقدا
 کارشناس مراکز دیجتیال و نماینده شبکه فرهنگ / کارشناس امور سینمایی و سمعی بصری    داخلی 11    طباطبایی
 

 

 

15

  سعید بوجار کارشناس مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی هنری /  مسئول بانک اطلاعات هنرمندان  داخلی 21    
 

 

 

16

 سعید معبدی 
 مسئول دفتر ریاست / مسئول روابط عمومی
داخلی20 و 21