• ارتباط با کارشناسان و مسئولین

چارت سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان


 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شاغل

 

 

عنوان

پست سازمانی

شماره تلفن تماس اداره

55579731

دورنگار

55579730

 

 

 

 

 

 

 

تصویر


1

حسین معافی

سرپرست اداره

داخلی18

 

 
معافی  

2

محمد نظافتی

معاونت فرهنگی هنری

داخلی17

 

 
نظافتی

3

علی  قنبری کاشانی

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی /  کارشناس امور موسسات فرهنگی قرآنی

داخلی19

 

همکاران اداره

4

محسن استرکی

مسئول روابط عمومی/  مسئول وب سایت / کارشناس امور رایانه

داخلی 30

 

 همکاران اداره


5

مهدی علیزاده نیاسر

مسئول امور مالی / کارپردازی/ امین اموال

داخلی15

 

 همکاران اداره


6

بهمن صادقپور

امور دفتری

داخلی29

 

همکاران اداره

7

مجید رحمتی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

داخلی14

 

همکاران اداره

8

جعفر صادقپورفرد

کارشناس مسئول امور کانون های فرهنگی هنری مساجد کاشان

داخلی23

 

همکاران اداره

9

نرجس سادات نوابی قمصری

کارشناس مطبوعات و تبلیغات / ثبت آگهی های دولتی

داخلی13

 

همکاران اداره

10

انسیه  شعبانی تبار

کارشناس نشر / امور طرح پایتخت کتاب ایران

داخلی12

 

همکاران اداره

11

محمد مهدی  صباغی

کارشناس امور فرهنگی/ بیمه هنرمندان/امورآموزش و مراکز مهارتی/ امور چاپخانه ها

داخلی25

 

همکاران اداره

12خانم مهدیه رضی کارشناس امور ادارای / مسئول سامانه آمار /کارشناس موسسات فرهنگی هنریداخلی 16  رضی

13
 خانم مهزاد صابری   کارشناس امور هنری / مسئول رسیدگی به امور آموزشگاههای آزاد هنری/ مسئول بانک اطلاعات هنرمندان  داخلی 26
  
صابری

14
سید علیرضا طباطبایی عقدا
 کارشناس مراکز دیجتیال و نماینده شبکه فرهنگ / کارشناس امور سینمایی و سمعی بصری    داخلی 11  طباطبایی