• ارتباط با کارشناسان و مسئولین

چارت سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان


 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شاغل

 

 

عنوان

پست سازمانی

شماره تلفن تماس اداره

55579731

دورنگار

55579730

 

 

 

 

 

 

 

تصویر


1

مصطفی جوادی مقدم

ریاست اداره   

داخلی20

 

جوادی

2

حسین معافی

معاونت اداره/ کارشناس امور هنری

داخلی18

 

 
معافی

3

سعید ضابطی

مسئول امور اداری/ حراست /  مشاغل خانگی

داخلی17

 

همکاران اداره

4

علی  قنبری کاشانی

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی /  کارشناس امور موسسات فرهنگی قرآنی

داخلی19

 

همکاران اداره

5

محسن استرکی

مسئول روابط عمومی/ مسئول دفتر ریاست/ مسئول وب سایت / کارشناس امور رایانه

داخلی 20 و 21

 

 همکاران اداره


6

مهدی علیزاده نیاسر

مسئول امور مالی / کارپردازی/ امین اموال

داخلی15

 

 همکاران اداره


7

بهمن صادقپور

امور دفتری

داخلی11

 

همکاران اداره

8

مجید رحمتی

مسئول دبیرخانه و بایگانی

داخلی14

 

همکاران اداره

9

جعفر صادقپورفرد

کارشناس مسئول امور کانون های فرهنگی هنری مساجد کاشان

داخلی23

 

همکاران اداره

10

نرجس سادات نوابی قمصری

کارشناس مطبوعات و تبلیغات / ثبت آگهی های دولتی

داخلی13

 

همکاران اداره

11

انسیه  شعبانی تبار

کارشناس نشر / امور طرح پایتخت کتاب ایران

داخلی12

 

همکاران اداره

12

محمد مهدی  صباغی

کارشناس امور فرهنگی/ بیمه هنرمندان/امورآموزش و مراکز مهارتی/ امور چاپخانه ها

داخلی30

 

همکاران اداره

13خانم مهدیه رضی کارشناس امور ادارای / مسئول سامانه آمار /کارشناس موسسات فرهنگی هنریداخلی 25   رضی

14
 خانم مهزاد صابری   کارشناس امور هنری / مسئول رسیدگی به امور آموزشگاههای آزاد هنری/ مسئول بانک اطلاعات هنرمندان  داخلی 25
  صابری

15
سید علیرضا طباطبایی عقدا
 کارشناس مراکز دیجتیال و نماینده شبکه فرهنگ / کارشناس امور سینمایی و سمعی بصری    داخلی 16  طباطبایی

16

محمد نظافتی

 

کارشناس مسئول امور فرهنگی/ کارشناس انجمن های ادبی


داخلی19  
نظافتی