• ارتباط با کارشناسان و مسئولین

چارت سازمانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شاغل

 

 

عنوان

پست سازمانی

شماره تلفن تماس اداره

55579731

دورنگار

55579730

 

 

 

 

 

 

 

تصویر

1

مصطفی جوادی مقدم

ریاست اداره   

داخلی20

 

جوادی

2

حسین معافی

معاونت اداره/ کارشناس امور هنری

داخلی18

 

همکاران اداره

3

سعید ضابطی

مسئول امور اداری/ حراست / کارشناس امور سینمایی / مشاغل خانگی

داخلی17

 

همکاران اداره

4

علی  قنبری کاشانی

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی /  کارشناس امور موسسات فرهنگی قرآنی

داخلی19

 

همکاران اداره

5

محسن استرکی

مسئول روابط عمومی/  مسئول وب سایت / کارشناس موسسات فرهنگی هنری / امور رایانه

داخلی 16

 

 همکاران اداره

6

مهدی علیزاده نیاسر

مسئول امور مالی / کارپردازی/ امین اموال

داخلی15

 

 همکاران اداره

7

بهمن صادقپور

امور دفتری

داخلی11

 

همکاران اداره

8

مجید رحمتی

کارشناس چاپ/ مسئول دبیرخانه و بایگانی

داخلی14

 

همکاران اداره

9

جعفر صادقپورفرد

کارشناس مسئول امور کانون های فرهنگی هنری مساجد کاشان

داخلی23

 

همکاران اداره

10

نرجس سادات نوابی قمصری

کارشناس مطبوعات و تبلیغات /امور بانوان/ ثبت آگهی های دولتی

داخلی13

 

همکاران اداره

11

انسیه  شعبانی تبار

کارشناس نشر / مسئول رسیدگی به امور آموزشگاههای آزاد هنری

داخلی12

 

همکاران اداره

12

محمد مهدی  صباغی

کارشناس امور فرهنگی / بیمه هنرمندان  / امور آموزش و مراکز مهارتی

داخلی30

 

همکاران اداره
13خانم مهدیه رضی کارشناس امور ادارای / مسئول سامانه آمار داخلی 25   رضی
14
 خانم مهزاد صابری   کارشناس امور هنری / مسئول بانک اطلاعات هنرمندان  داخلی 25
  صابری
15
سید علیرضا طباطبایی عقدا
 کارشناس مراکز دیجتیال و نماینده شبکه فرهنگ / کاردان سمعی و بصری    داخلی 20 و 21  طباطبایی